اعضای هیات علمی

نمایش 15 نتیجه
از 1
 
امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

فریدون باب الحوائجی

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
آرزو پاکدل

آرزو پاکدل

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمد خانجانی

محمد خانجانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
غلام خداکرمیان

غلام خداکرمیان

استاد 
پست الکترونیکی: 
جلال سلطانی

جلال سلطانی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمدجواد سلیمانی پری

محمدجواد سلیمانی پری

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
دوست مراد ظفری

دوست مراد ظفری

استاد 
پست الکترونیکی: 
بابک ظهیری

بابک ظهیری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
لیلا کاشی

لیلا کاشی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مجید کزازی

مجید کزازی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
حسین مددی

حسین مددی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سهیلا میرزائی

سهیلا میرزائی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فرشاد مسعودیان

فرشاد مسعودیان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مریم ملک محمدی

مریم ملک محمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1