آخرین اخبــــــــار

سمینارها و پایان‌نامه‌ها

مشاهده همه سمینارها و پایان‌نامه‌ها

83

هیات علمی

545

دانشجویان کارشناسی

207

دانشجویان دکتری

282

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

10702

دانش‌آموختگان

9

گروه‌های آموزشی

...

طرح‌های پژوهشی

...

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دانشــکـده کـشـاورزی

مدرسه عالی کشاورزی همدان، نخستین بار در اسفند ماه سال ۱۳۴۵ هجری شمسی اولین مرکز آموزش عالی کشاورزی در همدان، توسط مرحوم دکتر علی اقبالی تحت عنوان «آموزشگاه عالی کشاورزی» با تصویب شورای مرکزی دانشگاه ‏ها تاسیس شده و در سال ۱۳۴۸ به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی رسید. مدرسه عالی کشاورزی تا سال ۱۳۴۹ فقط دارای دوره دو ساله «کاردانی کشاورزی» بود. در سال ۱۳۴۹ و با تصویب وزارت علوم در این مرکز دوره لیسانس در دو رشته «تعاون و امور روستایی» و «ترویج کشاورزی» دایر گردید و از همان زمان از «آموزشگاه عالی کشاورزی» به «مدرسه عالی کشاورزی» تغییر نام داد. آقایان دکتر منصور غلامی، دکتر ایرج ملک‏ محمدی، دکتر سید محمود حسینی، دکتر یوسف حجازی، دکتر عبدالحمید پاپ‏زن و دکتر محمدرضا همزه­‏ای از جمله اولین دانش ‏آموختگان این دوره هستند.