اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
حسین بیات

حسین بیات

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

محسن جلالی

استاد 
پست الکترونیکی: 
قاسم رحیمی

قاسم رحیمی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محسن شکل آبادی

محسن شکل آبادی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
آزاده صفادوست

آزاده صفادوست

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی اکبر صفری سنجانی

علی اکبر صفری سنجانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
سعید فراست

سعید فراست

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فریده کرباسی

فریده کرباسی

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
زهرا کلاه چی

زهرا کلاه چی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی اکبر محبوبی

علی اکبر محبوبی

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
صفورا ناهیدان

صفورا ناهیدان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محسن نائل

محسن نائل

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1