تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رشته­ های گروه علوم باغبانی

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

1

مهندسی کشاورزی

علوم و مهندسی باغبانی

کارشناسی

2

علوم و مهندسی باغبانی

درختان میوه

کارشناسی ارشد

3

علوم و مهندسی باغبانی

سبزی ها

کارشناسی ارشد

4

علوم و مهندسی باغبانی

گیاهان داروئی

کارشناسی ارشد

5

علوم و مهندسی باغبانی

تولید محصولات گلخانه ای

کارشناسی ارشد

6

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوزی تولید و پس از برداشت محصولات باغبانی

دکتری

7

علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح و بیوتکنولوژی  محصولات باغبانی

دکتری