دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 3,442 نتیجه
از 173
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری بارانی 2224354 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه 1402/11/07 (08:30 - 10:30)
آبیاری سطحی 2224353 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
آبهای زیرزمینی 2224081 3 کارشناسی مهندسی آب 01 صفر معروفی 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
آبهای زیرزمینی تکمیلی 2224349 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 عبدالله طاهری تیزرو 1402/10/30 (10:30 - 12:30)
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی 1402/11/08 (08:30 - 10:30)
ارزیابی تناسب اراضی 2218408 3 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 سعید فراست 1402/10/30 (14:00 - 16:00)
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2221261 2 کارشناسی علوم دامی 01 خلیل زابلی 1402/11/05 (10:30 - 12:30)
ارزیابی خسارت آفات 2220196 2 دکتری گیاه پزشکی 01 حسین مددی 1402/11/04 (08:30 - 10:30)
ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی 2224380 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 امید بهمنی 1402/11/09 (08:30 - 10:30)
ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای 2221274 2 کارشناسی علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی | چهار هفته اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | چهار هفته دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | چهار هفته سوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/08 (10:30 - 12:30)
ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها 2222558 3 دکتری 01 حسین حاجی آقاعلی زاده 1402/10/28 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی پروژه 2214145 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 یاسر محمدی 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی نامشخص
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب) 2224084 1 کارشناسی مهندسی آب 01 کاظم شاهوردی هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/28 (14:00 - 16:00)
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 ابراهیم احمدی 1402/10/30 (10:30 - 12:30)
ایستایی 2224070 3 کارشناسی مهندسی آب 01 سعید گوهری 1402/11/03 (08:30 - 10:30)
اصلاح دام پیشرفته 2221307 3 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/11/08 (14:00 - 16:00)
اصلاح درختان میوه 2223193 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 احمد ارشادی 1402/11/03 (10:30 - 12:30)
اصلاح سبزی ها 2223185 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 فرشاد دشتی 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 علی عزیزی 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 3,442 نتیجه
از 173