درباره گروه

 

تاریخچه گروه مهندسی بیوسیستم

 

  •        این گروه در سال 1364 تحت عنوان امور فنی که تلفیقی از دو گروه آبیاری و ماشینهای کشاورزی بود در دانشکده کشاورزی شروع به فعالیت نمود و در سال 1370 این دو رشته از هم جدا شده و گروه "ماشینهای کشاورزی" در مقطع کاردانی به کار خود ادامه داد.
  •        در سال 1375 از مقطع کاردانی به کارشناسی ماشین های کشاورزی ارتقاء پیدا کرد.
  •       در سال 1383 با توجه به گستردگی دروس، این رشته به دو گرایش مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی تفکیک گردید.
  •        در سال 1388 با توجه به تکمیل شدن کادر هیئت علمی اقدام به گرفتن دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی نمود.
  •       در سال 1391 دوره دکتری رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی راه اندازی و دانشجوی دکتری مورد پذیرش قرار گرفت.
  •       در سال 1392 دوره کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون راه اندازی و دانشجوی ارشد در این رشته مورد پذیرش قرار گرفت.
  •       در سال 1392 نام رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی به مهندسی مکانیک بیوسیستم تغییر یافت و دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان و دروس جدید ارایه گردید.
  •       در سال 1395 رشته مهندسی ماشینهای صنایع غذایی در مقطع کارشناسی راه اندازی و دانشجو مورد پذیرش قرار گرفت.