اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
change-logo

سمیرا اخوان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
امید بهمنی

امید بهمنی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مجید حیدری

مجید حیدری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مهرانه خدامرادپور

مهرانه خدامرادپور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حمید زارع ابیانه

حمید زارع ابیانه

استاد 
پست الکترونیکی: 
علی اکبر سبزی پرور

علی اکبر سبزی پرور

استاد 
پست الکترونیکی: 
کاظم شاهوردی

کاظم شاهوردی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
عبدالله طاهری تیزرو

عبدالله طاهری تیزرو

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سعید گوهری

سعید گوهری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
صفر معروفی

صفر معروفی

استاد 
پست الکترونیکی: 
حامد نوذری

حامد نوذری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وحید ورشاویان

وحید ورشاویان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1