دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 3,095 نتیجه
از 155
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری قطره ای 2224377 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (08:00 - 10:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222328 3 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00)
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی 2220277 3 دکتری گیاه پزشکی 01 غلام خداکرمیان هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00)
ارزیابی خاکها و اراضی 2218074 3 کارشناسی خاکشناسی 01 سعید فراست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00)
ارزیابی ژنومیک 2221323 2 دکتری علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00)
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/18 (14:00 - 16:00)
ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی 2223239 2 دکتری 01 فرشاد دشتی شش هفته اول ترم دوشنبه (16:00 - 18:00) | شش هفته دوم ترم دوشنبه (16:00 - 18:00) | شش هفته سوم ترم دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 دکتری خاکشناسی 01 محسن جلالی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00)
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218328 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 محسن جلالی نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم دوشنبه (12:00 - 14:00) | نیمه دوم ترم دوشنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00)
استاتیک 2222133 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 مجتبی جابری معز هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00)
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 دکتری علوم دامی 01 پویا زمانی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/20 (08:00 - 10:00)
استفاده از آبهای نامتعارف 2224267 2 دکتری مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00)
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00)
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 کارشناسی علوم دامی 01 احمد احمدی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام 2221305 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی) 2224101 2 کارشناسی مهندسی آب 01 کاظم شاهوردی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 دکتری علوم باغبانی 01 احمد ارشادی نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 3,095 نتیجه
از 155