دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 3,764 نتیجه
از 189
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری قطره ای 2224377 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه 1403/04/09 (10:00 - 12:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 02 جعفر امیری پریان 1403/04/09 (14:00 - 16:00)
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان 1403/04/09 (14:00 - 16:00)
اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222443 2 دکتری مهندسی بیوسیستم 01 جعفر امیری پریان 1403/04/03 (10:00 - 12:00)
ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222153 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 حسین باقرپور 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
ارزیابی خاکها و اراضی 2218074 3 کارشناسی خاکشناسی 02 محسن شکل آبادی 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
ارزیابی خاکها و اراضی 2218074 3 کارشناسی خاکشناسی 01 محسن شکل آبادی 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
ارزیابی ژنومیک 2221323 2 دکتری علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی 1403/04/13 (08:00 - 10:00)
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 حمید زارع ابیانه 1403/04/04 (14:00 - 16:00)
ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی 2223239 2 دکتری 01 فرشاد دشتی چهار هفته اول ترم دوشنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته دوم ترم دوشنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته سوم ترم دوشنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته چهارم ترم دوشنبه (18:00 - 20:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 01 خلیل زابلی نامشخص
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 دکتری خاکشناسی 01 محسن جلالی | نیمه اول ترم دوشنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دوشنبه (14:00 - 16:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
استاتیک 2222133 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 مجتبی جابری معز 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 دکتری علوم دامی 01 پویا زمانی 1403/04/11 (08:00 - 10:00)
استفاده از آبهای نامتعارف 2224267 2 دکتری مهندسی آب 01 امید بهمنی 1403/04/03 (10:00 - 12:00)
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان 1403/03/30 (08:00 - 10:00)
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 کارشناسی علوم دامی 01 احمد احمدی 1403/04/09 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام 2221305 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی 1403/04/12 (14:00 - 16:00)
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی) 2224101 2 کارشناسی مهندسی آب 01 کاظم شاهوردی 1403/04/12 (10:00 - 12:00)
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 دکتری علوم باغبانی 01 احمد ارشادی 1403/04/09 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 3,764 نتیجه
از 189