English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/09/07
كارمند نمونه دانشكده كشاورزي در آبان ماه 1396
كارمند نمونه دانشكده كشاورزي در آبان ماه 1396  
1396/08/21
فعاليت دفتر ارتباط با جامعه دانشكده كشاورزي در آبان ماه 96
فعاليت دفتر ارتباط با جامعه دانشكده كشاورزي در آبان ماه 96
1396/08/14
تشكيل كميته هفته پژوهش در دانشكده كشاورزي
اولين جلسه كميته برنامه ريزي و برگزاري هفته پژوهش در دانشكده كشاورزي تشكيل گرديد...
1396/08/13
پيش رويداد آماداي، فناوري هاي نوين در كشاورزي و صنايع غذايي
پيش رويداد آماداي، فناوري هاي نوين در كشاورزي و صنايع غذاييپ
1396/08/01
برگزاری رویداد آمادای فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی
رویداد آمادای فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی با محورهای کاربرد فناوری ...
1396/07/19
كارمند نمونه دانشكده كشاورزي درمهرماه 1396
كارمند نمونه دانشكده كشاورزي درمهرماه 1396 
1396/07/19
جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود دانشكده كشاورزي
جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود دانشكده كشاورزي در كليه مقاطع كارشناسي، ارشد و ...
 
اطلاعیه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات...
به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري كه داراي ايم...
اولين فارغ التحصيل دكتري دانشجوي رشته زراعت
دفاع آقای «سید محسن سیدی» از پایان نامه دکترا با عن...
برگزاری نمایشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی ...
برگزاری نمایشگاه در هفته پژوهش با همکاری سازمان نظام مهندس...
دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات
جناب آقای دکتر مهدی کاکایی اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتا...
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی
زمان تکمیل فرم ارزشیابی و ضرورت آن
انتخاب واحد درس کارآموزی
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی واحد کارآموزی 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند