اخبار

دکتر سید سعید موسوی و دکتر علی عزیزی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند   در هفتمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء، آقایان  دکتر سید سعید موسوی...

سه‌شنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعیه ها