" انتخاب آقای سلطان حسین شیرزادی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در دیماه"

16 Jan 2017
کد خبر : 6403949
تعداد بازدید : 81

آقای سلطان حسین شیرزادی از نیروهای خدوم و زحمتکش خدمات دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده دردی ماه 1395 معرفی و در جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند.

آقای سلطان حسین شیرزادی از نیروهای خدوم و زحمتکش خدمات دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده دردی ماه 1395 معرفی و در جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. مجموعه دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.