انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی

18 May 2018
کد خبر : 6402867
تعداد بازدید : 88

انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر سعید کریمی به سمت مدیر گروه اموزشی ترویج و آموزش کشاورزی منصوب گردید.متن حکم ایشان به شرح زیر میباشد:

با احترام نظر به مراتب تعهد-دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده کشاورزی به موجب این ابلاغ برای مدت 2سال به عنوان مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشکده مذکور منصوب می شوید.امید است با هم فکری و هم دلی با کلیه همکاران دانشگاهی به ویژه رییس محترم دانشکده در راستای اجرای دقیق قوانین و مقررات اموزشی و پژوهشی موجبات ارتقاء سطح علمی و پژوهشی گروه و دانشکده را فراهم فرمایید/.