اطلاعیه جذب برگزیدگان علمی در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس

03 Apr 2016
کد خبر : 6404471
تعداد بازدید : 40

دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه ایی اقدام به جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان در مقطع دکتری می نماید.

دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه ایی اقدام به ​جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان در مقطع دکتری می نماید.

چهت اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه توجه فرمائید.