" تجلیل از نفرات برگزیده اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده کشاورزی"

" تجلیل از نفرات برگزیده اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده کشاورزی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در روز دوشنبه مورخه 27/10/95 از نفرات برتر اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده کشاورزی با حضور هیات رئیسه دانشکده تقدیر بعمل آمد.

در روز دوشنبه مورخه 27/10/95 از نفرات برتر اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده کشاورزی با حضور هیات رئیسه دانشکده تقدیر بعمل آمد. شایان ذکر است  در این دوره از مسابقات آقای  عقیل محمودی پور نفر اول، آقای حسین عبدی نفر دوم، آقای محمد رضا شکری نفر سوم، آقای مهدی صفری نفر چهارم و آقای امامعلی عبدلی نفرم پنجم اعلام گردیدند.