وبسایت آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی راه اندازی شد

وبسایت آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی راه اندازی شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شروع بکار آزمایشگاه مرکزی و راه انداری وب سایت آزمایشگاه

با شروع به کار آزمایشگاه مرکزی در دانشکده کشاورزی وبسایت این آزمایشگاه هم راه اندازی شد. برای آگاهی از امکانات و نحوه استفاده از خدمات آن می توانید به قسمت خدمات الکترونیک در صفحه خانگی دانشکده کشاورزی آزمایشگاه مرکزی یا کلیک روی لینک "آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی"  مراجعه نمایید.