مرتبه علمی دکتر فخرالدین صالحی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی ارتقاء یافت

مرتبه علمی دکتر فخرالدین صالحی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در ششمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر فخرالدین صالحی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافت.

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

آدرس کوتاه :