مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشکده کشارزی ارتقاء یافت.

مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشکده کشارزی ارتقاء یافت.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر سید سعید موسوی و دکتر علی عزیزی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

 

در هفتمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء، آقایان دکتر سید سعید موسوی (عضو محترم هیأت علمی گروه زراعت و بیوتکنولوژی) و دکتر علی عزیزی (عضو محترم هیأت علمی گروه باغبانی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

 
 
آدرس کوتاه :