قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

زمان تکمیل فرم ارزشیابی و ضرورت آن

طبق اطلاعیه صادره از اداره آموزش دانشکده، کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی در مورخ 93/02/17 لغایت 93/02/22 فرصت دارند تا از طریق سایت آموزش نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید اقدام نمایند. در غیر اینصورت سامانه انتخاب واحد در نیمسال اول تحصیلی 94-93 برای آنها غیرفعال خواهد شد