شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی

شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و ارزیابی عملکرد پژوهشی هر واحد؛

دبیر کمیته منتخب دانشکده برای بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی؛

بررسی، ارزیابی و امتیازدهی درخواست‌های متقاضیان پژوهانه واحد مربوطه؛

نظارت و هماهنگی امور مربوط به انجمن های علمی؛

برگزاری سخنرانی‌های علمی در هفته پژوهش؛