سمینار یک دکتری خانم: "معصومه قنبری " با موضوع "بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش ها"

سمینار یک دکتری خانم: "معصومه قنبری " با موضوع "بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش ها"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش ها استاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانی دانشجو:خانم معصومه قنبری مکان: کلاس آ3 زمان: دوشنبه 94/12/05 ساعت: 8 الی 10

موضوع: بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش ها

استاد راهنما: آقای  دکترعلی اکبر صفری سنجانی

دانشجو:خانم معصومه قنبری

مکان: کلاس آ3

زمان: دوشنبه 94/12/05

ساعت: 8 الی 10