سمینار یک دکتری خانم: "لیلا غلامی" با موضوع "تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگین"

سمینار یک دکتری خانم: "لیلا غلامی" با موضوع "تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگین"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگین استاد راهنما: آقای دکترقاسم رحیمی دانشجو:خانم لیلا غلامی مکان: کلاس آ3 زمان: دوشنبه 94/12/03 ساعت: 10 الی 12

موضوع: تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگین

استاد راهنما: آقای دکترقاسم رحیمی

دانشجو:خانم لیلا غلامی

مکان: کلاس آ3

زمان: دوشنبه 94/12/03

ساعت: 10 الی 12