سمینار یک دکتری خانم: "زیبا نجف زاده " با موضوع "توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیک"

سمینار یک دکتری خانم: "زیبا نجف زاده " با موضوع "توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیک"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیک استاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانی دانشجو:خانم زیبا نجف زاده مکان: کلاس آ3 زمان: دوشنبه 94/12/05 ساعت: 10 الی 12

موضوع: توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیک

استاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانی

دانشجو:خانم زیبا نجف زاده

مکان: کلاس آ3

زمان: دوشنبه 94/12/05

ساعت:  10 الی 12