سمینار کارشناسی ارشد خانم: "نگین جمالیان" با موضوع «نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم: "نگین جمالیان" با موضوع «نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسی استاد راهنما: خانم دکتر سهیلا میرزایی پژوهشگر: خانم نگین جمالیان مکان: کلاس A4 تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/20 ساعت: 12

موضوع: نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسی

استاد راهنما: خانم دکتر سهیلا میرزایی

پژوهشگر: خانم نگین جمالیان

مکان: کلاس A4

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/20 ساعت: 12