سمینار کارشناسی ارشد خانم: "مریم حسنوند" با موضوع "بررسی خصوصیات قارچ اندومینت"

سمینار کارشناسی ارشد خانم: "مریم حسنوند" با موضوع "بررسی خصوصیات قارچ اندومینت"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی خصوصیات قارچ اندومینت استاد راهنما: آقای دکتر ظفری پژوهشگر: خانم مریم حسنوند مکان: کلاس A4 تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/18 ساعت: 10 الی 12

موضوع: بررسی خصوصیات قارچ اندومینت

استاد راهنما: آقای دکتر ظفری

پژوهشگر: خانم مریم حسنوند

مکان: کلاس A4

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/18 ساعت: 10 الی 12