سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی شیرین آبادی" با موضوع "اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات"

سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی شیرین آبادی" با موضوع "اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات استاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیان دانشجو: آقای مجتبی شیرین آبادی زمان: چهارشنبه 94/11/07 ساعت: 9 الی 10

موضوع: اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات

استاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیان

دانشجو: آقای مجتبی شیرین آبادی

زمان: چهارشنبه 94/11/07

ساعت: 9 الی 10