سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی حیدریان" با موضوع «بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزها»

سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی حیدریان" با موضوع «بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزها استاد راهنما:آقای دکترظفری و آقای دکترسلیمانی پژوهشگر: آقای مجتبی حیدریان مکان: کلاس A4 تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/19 ساعت: 12 الی 14

موضوع: بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزها

استاد راهنما:آقای دکترظفری و آقای دکترسلیمانی

پژوهشگر: آقای مجتبی حیدریان

مکان: کلاس A4

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/19 ساعت: 12 الی 14