سمینار کارشناسی ارشد آقای: "ساسان اردلانی" با موضوع "بررسی تاثیر عناصر میکرو، بر کارایی علف کشها"

سمینار کارشناسی ارشد آقای: "ساسان اردلانی" با موضوع "بررسی تاثیر عناصر میکرو، بر کارایی علف کشها"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی تاثیر عناصر میکرو، بر کارایی علف کشها استاد راهنما: آقای دکتر احمدوند دانشجو:آقای ساسان اردلانی زمان: چهارشنبه 94/11/07 ساعت:12 الی 13

موضوع: بررسی تاثیر عناصر میکرو، بر کارایی علف کشها

استاد راهنما: آقای دکتر احمدوند

دانشجو:آقای ساسان اردلانی

زمان: چهارشنبه 94/11/07

ساعت:12 الی 13