جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نریمان زینلی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نریمان زینلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نریمان زینلی با عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره Datura stramonium L با استفاده از صفات آگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نریمان زینلی

 

 

 

        

با عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره Datura stramonium L با استفاده از صفات آگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR

مورخ 28/10/95 ساعت 16 در محل دانشکده  کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکترسیدسعید موسوی  برگزار می گردد.