جلسه دفاع آقای محتشم قادرمرزی

جلسه دفاع آقای محتشم قادرمرزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع آقای محتشم قادرمرزی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع آقای محتشم قادرمرزی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذریبا عنوان پایان نامه مقایسه روش های برنامه ریزی پویای قطعی و الگوریتم کرم شبتاپ در مدیریت بهره برداری از مخازن سدها به تاریخ 96/04/26 ساعت 10 در سالن جلسات برگزار می گردد.