جلسه دفاع آقای حسین خسروی به راهنمایی دکتر علی دلجو

جلسه دفاع آقای حسین خسروی به راهنمایی دکتر علی دلجو


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع آقای حسین خسروی به راهنمایی دکتر علی دلجو

جلسه دفاع آقای حسین خسروی دانشجوی دوره دکتری رشته بیوتکنولوژی با عنوان پایان نامه شناسایی و بررسی بیان ژن برخی آنزیم های موثر در بیوسنتز تاکسول در گیاه فندق ( Corylus avellana L.)  به راهنمایی دکتر علی دلجو تاریخ دفاع سه شنبه 96/06/14 ساعت 14 در سالن جلسات برگزار می شود.