جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوسیستم توسط آقای محمد جعفری فر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوسیستم توسط آقای محمد جعفری فر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «محمد جعفری فر» با عنوان «بهینه سازی فرآیند خشک کردن مغز گردو به کمک روش های سطح پاسخ، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی» با راهنمایی جناب آقای دکتر رضا امیری چایجان در زمان: شنبه 95/07/03 ساعت: 16:00 مکان: سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «محمد جعفری فر» با عنوان «بهینه سازی فرآیند خشک کردن مغز گردو به کمک روش های سطح پاسخ، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی» با راهنمایی جناب آقای دکتر رضا امیری چایجان در

زمان: شنبه 95/07/03 ساعت: 16:00

مکان: سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.