جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی توسط جناب آقای یاسین کریمی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی توسط جناب آقای یاسین کریمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «یاسین کریمی» با عنوان « اثر باقیمانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامتر های خونی، مورفولوژی روده، صفات تخم بلدرچین ژاپنی» با راهنمایی جناب دکتر علی اصغر ساکی و مشاوره آقایان دکتر حسین جهانیان و دکتر پویا زمانی در زمان: دوشنبه مورخ 95/07/12 ساعت 12 مکان: سالن جلسات دانشکده قدیم کشاورزی برگزار خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  «یاسین کریمی» با عنوان « اثر باقیمانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامتر های خونی، مورفولوژی روده، صفات تخم بلدرچین ژاپنی» با راهنمایی جناب دکتر علی اصغر ساکی و مشاوره آقایان دکتر حسین جهانیان و دکتر پویا زمانی در

زمان: دوشنبه مورخ 95/07/12   ساعت 12 

مکان:  سالن جلسات دانشکده قدیم کشاورزی برگزار خواهد شد.