جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی  به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری تحت عنوان ارزیابی کارایی مدل های مختلف استوکاستیکی خطی و غیر خطی در پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیکی روز دوشنبه مورخ 27/06/96 ساعت 8:30 در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد