جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد صدیقی کامل به راهنمایی آقای دکتر جواد حمزه ایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد صدیقی کامل به راهنمایی آقای دکتر جواد حمزه ایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد صدیقی کامل به راهنمایی آقای دکتر جواد حمزه ایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  آقای جواد صدیقی کامل به راهنمایی آقای دکترجواد حمزه ایی تحت عنوانواکنش سیب زمینی Solanum tuberosum  به کاربرد نیتروژن در تک کشتی و کشت مخلوط با لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. درروز چهارشنبه  مورخ 96/06/29ساعت 8:30  در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد