جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی به راهنمایی دکتر پویا زمانی در تاریخ 1396/04/27 روز سه شنبه 8:30 در سالن جلسات برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای  میثم پورطلوعی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام با عنوان پایان نامه برآورد ارزش های اقتصادی صفات مهم و تعیین شاخص انتخاب در گوسفندان مهربان

 به راهنمایی آقای دکتر پویا زمانی  با تاریخ  دفاع96/04/27روز  سه شنبه  ساعت 8:30   در سالن جلسات برگزار می شود.