جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه صفدرپور به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه صفدرپور به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه صفدرپور به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه صفدرپور به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان تحت عنوان شناسایی باکتری های غیر بیماریزای مرتبط با گوجه فرنگی در استان همدان و ارزیابی توان بازداری آنها از برخی بیماریهای  این گیاه در روز دوشنبه مورخ96/06/20 ساعت 14 در محل دانشکده کشاورزی برگزارمی گردد.