جشنواره فن آفرین شیخ بهایی

جشنواره فن آفرین شیخ بهایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری سیزدهمین جشنواره فن آفرین شیخ بهایی و سومین دوره المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی را در چندین بخش در دست اجرا دارد.

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری سیزدهمین جشنواره فن آفرین شیخ بهایی و سومین دوره المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی را در چندین بخش در دست اجرا دارد . متقاضیان حضور در بخش های مختلف این جشنواره می توانند تا تاریخ 95/08/15 جهت ثبت نام و بارگذاری فرم " طرح کسب و کار " به سایت اینترنتی به آدرس www.shtf.ir مراجعه نمایند.