تیم فوتسال اساتید دانشکده کشاورزی قهرمان سری مسابقات فوتسال دهه سرآمدی آموزش در سال 96 دانشگاه بوعلی سینا شد.

تیم فوتسال اساتید دانشکده کشاورزی قهرمان سری مسابقات فوتسال دهه سرآمدی آموزش در سال 96 دانشگاه بوعلی سینا شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تیم فوتسال اساتید دانشکده کشاورزی قهرمان سری مسابقات فوتسال دهه سرآمدی آموزش در سال 96 دانشگاه بوعلی سینا شد. اعضاء تیم فوتسال دانشکده کشاورزی در این مسابقات که بصورت دوره ای بین دانشکده ها برگزار گردید را آقایان...

تیم فوتسال اساتید دانشکده کشاورزی قهرمان سری مسابقات فوتسال دهه سرآمدی آموزش در سال 96 دانشگاه بوعلی سینا شد.  اعضاء تیم فوتسال دانشکده کشاورزی در این مسابقات که بصورت دوره ای بین دانشکده ها برگزار گردید را آقایان دکتر رضا موحدی، دکتر حمید بلالی، دکتر احمد احمدی، دکتر علی عزیزی، دکتر یاسر محمدی، دکتر وحید ورشابیان، دکتر گودرز احمدوند، دکتر قاسم رحیمی و دکتر جواد سلیمانی به سرپرستی آقای دکتر سبزی پرور تشکیل می دادند.