بر گزاری کارگاه آموزشی سیستم اتو ماسیون اداری

بر گزاری کارگاه آموزشی سیستم اتو ماسیون اداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بر گزاری کارگاه آموزشی سیستم اتو ماسیون اداری

کارگاه آموزشی سیستم اتوماسیون اداری با هدف آشنایی ویادگیری برای اعضای هیعت علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی در روز سه شنبه 96/04/20 در سایت دانشکده برگزار شد.