برگزاری رویداد آمادای فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی

برگزاری رویداد آمادای فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رویداد آمادای فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی با محورهای کاربرد فناوری اطلاعات در صنایع غذایی و کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد. تاریخ :پیش رویداد 10 آبان -رویداد اصلی 1 آذر زمان 9 الی 12 جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

رویداد آمادای فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی با محورهای کاربرد فناوری اطلاعات در صنایع غذایی و کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد. تاریخ :پیش رویداد 10 آبان -رویداد اصلی 1 آذر زمان 9 الی 12 جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

/_JRS/Files/News/FinalFlyer6.jpg