برگزاری سخنرانی علمی با عنوان" معرفی کنه های پارازیت خشکی زی ایران با تاکید بر نقش آنها در کنترل بیولوژیک

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان" معرفی کنه های پارازیت خشکی زی ایران با تاکید بر نقش آنها در کنترل بیولوژیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سخنرانی علمی با عنوان " معرفی کنه های پارازیت خشکی زی ایران با تاکید بر نقش آنها در کنترل بیولوژیک" روز چهارشنبه مورخه 27/11/95 ساعت ۱۱:۳۰ صبح در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی(ساختمان قدیم) برگزار می گردد.

سخنرانی علمی با عنوان " معرفی کنه های پارازیت خشکی زی ایران با تاکید بر نقش آنها در کنترل بیولوژیک" روز چهارشنبه مورخه 27/11/95  ساعت ۱۱:۳۰ صبح در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی(ساختمان قدیم) برگزار می گردد. سخنران این جلسه  که با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده و گروه گیاهپزشکی برنامه ریزی گردیده است جناب آقای دکتر صبوری استاد محترم مدعو و از اساتید برجسته رشته حشره شناسی کشور می باشند. بدینوسیله از اساتید و دانشجویان علاقمند دعوت می گردد در این سخنرانی شرکت نمایند.