انتصاب مدیر گروه جدید گروه مهندسی بیوسیستم

انتصاب مدیر گروه جدید گروه مهندسی بیوسیستم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

از سوی دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مجتبی جابری به عنوان مدیر گروه بیوسیستم معرفی گردید.

از سوی دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مجتبی جابری  به عنوان مدیر گروه بیوسیستم معرفی گردید