انتصاب آقای دکترجلال سلطانی به عنوان مدیر دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی

انتصاب آقای دکترجلال سلطانی به عنوان مدیر دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر جلال سلطانی به منظور اشتغالزایی فارغ التحصیلان دانشکده به مدت یکسال به عنوان مدیر دفتر ارتباط ا جامعه(کشاورزی و صنعت) دانشکده کشاورزی منصوب شدند.

با توجه به اهمیت و ضرورت ارتباط میان دانشگاه و جامعه و لزوم تقویت آن به منظور ترویج و اشاعه  علوم نوین به جامعه و بهره گیری از فرصت های جامعه به منظور اشتغالزایی فارغ التحصیلان دانشکده، جناب آقای دکتر جلال سلطانی به مدت یکسال به عنوان مدیر دفتر ارتباط با جامعه(کشاورزی و صنعت) دانشکده کشاورزی منصوب شدند.