انتصاب آقای دکتر ابراهیم احمدی بعنوان معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی

انتصاب آقای دکتر ابراهیم احمدی بعنوان معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر ابراهیم احمدی طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه بعنوان معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی منصوب گردیدند.

آقای دکتر ابراهیم احمدی طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه بعنوان معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی منصوب گردیدند. ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر ابراهیم احمدی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر داریوش علیپور در طول تصدی معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی قدردانی می گردد.