انتخاب کارمند نمونه دانشکده در دی ماه 1396

انتخاب کارمند نمونه دانشکده در دی ماه 1396


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای علی اکبر مرادی از کارکنان محترم دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در دی ماه 1396 معرفی و توسط هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید

آقای علی اکبر مرادی از کارکنان محترم دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در دی ماه 1396 معرفی و توسط هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.