اطلاعیه جذب برگزیدگان علمی در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعیه جذب برگزیدگان علمی در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه ایی اقدام به جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان در مقطع دکتری می نماید.

دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه ایی اقدام به ​جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان در مقطع دکتری می نماید.

چهت اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه توجه فرمائید.