آزمایشگاه تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتیآزمایشگاه تحقیقاتی


گروه آموزشی: بیوتکنولوژی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی
نام سرپرست: دکتر باقری/دکتر میرزایی اصل
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: