اساتید دانشکده

حمید زارع ابیانه

حمید زارع ابیانه

حمید زارع ابیانه   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر روشهای مختلف آبشویی با پساب و استفاده از مواد بهساز بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک های شور -سدیمی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
بررسی تاثیر اصلاح کننده های کوکوپیت، بیوچارکوکوپیت و ورمی کمپوست بر انتقال نیترات در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/27
اثر محلول پاشی سولفات پتاسیم بر تحمل به خشکی هلو رقم آلبرتا کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/27
مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله های زهکشی پلاستیکی موجدار و صاف در سه حالت پوشش مصنوعی، بدون پوشش و پوشش معدنی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/23
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های آبیاری دشت مغان براساس تغییر در مبانی طراحی و تعداد موقعیت کارشناسی ارشد 1393/07/15
تاثیر روش های مختلف آبشویی با پساب و استفاده از مواد بهساز بر برخی خواص فیزیکی وشیمیایی خاک های شور-سدیمی کارشناسی ارشد 1401/07/30
بررسی اثر سطوح مختلف سوپرجاذب آکوازوب بر عملکرد فلفل دلمه ای تحت سطوح مختلف آبیاری و کوددهی کارشناسی ارشد 1393/06/24
تعیین ضریب نسبت جذب آب در ریشه و عملکرد گیاه فلفل در شرایط تنش آبی کارشناسی ارشد 1393/07/08
سهیلا پاپی بررسی تاثیر اصلاح کننده های کوکوپیت، بیوچارکوکوپیت و ورمی کمپوست بر انتقال نیترات در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/27
منیژه کیانی اثر محلول پاشی سولفات پتاسیم بر تحمل به خشکی هلو رقم آلبرتا کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/27
مرتضی لایقی تاثیر روشهای مختلف آبشویی با پساب و استفاده از مواد بهساز بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک های شور -سدیمی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
محمد محبیان بن بازاری مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله های زهکشی پلاستیکی موجدار و صاف در سه حالت پوشش مصنوعی، بدون پوشش و پوشش معدنی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/23
عیسی ابراهیمی تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک از روی منحنی فشردگی محصور با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/07/09
گلناز ابراهیم زاده تخمین خصوصیات هیدرولیکی با استفاده از پارامترهای مدل های منحنی مقاومت فروروی خاک کارشناسی ارشد 1392/07/06
حسین باقری انتقال املاح و کلوئید در خاک های حاوی ماده آلی تحت رژیم های مختلف آبیاری دکتری دانلود 1398/06/26
علیرضا باقرخانی ارزیابی فنی سیستم های آبیاری تحت فشار اجرا شده در شهرستان سنقر قبل و بعد از آموزش به بهره برداران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/06
الهام پورالعجل تأثیر بیوچارکودگاوی و بیوچارنیشکر بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای تحت شرایط تنش آبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
آرمان حیدری شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین کارشناسی ارشد 1396/11/14
زهره خدابنده لو تاثیر سوپرجاذب جاذب و بیوچار روی برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/12
احمد خسرایی تأثیر رطوبت اولیه خاک بر خصوصیات نفوذ آب به خاک و تولید رواناب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
اعظم دانایی ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری نوین تحت فشار در روستاهای شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
شمسی رضایی اثر سطوح تنش آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه توت فرنگی گلخانه ای در بسترهای کشت متفاوت، و تعیین ضرایب تبخیر و تعرق کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
سیدمعین الدین رضوانی بهینه سازی تهویه و شبیه سازی تعرق در گلخانه های استان همدان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و تراز انرژی دکتری دانلود 1399/09/05
علی زارعی برآورد تبخیر و تعرق و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه تربچه و تاثیر تنش آبی ورمی کمپوست و سوپر جاذب روی عملکرد مشخصه های ظاهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
سجاد زیوری عارف بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت–آبپاش متحرک اجرا شده در دشت اسدآباد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
نفیسه فرشچی موحد بررسی تغییرات سیستم های تحت فشار و اثر آنها بر عملکرد محصولات اصلی و بهره وری آب (مطالعه موردی: استان های همدان، فارس و آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سجاد قاصدی ثر تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره ای و تغییر روش تربیت بر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکرد انگور رقم بیدانه سفید دکتری دانلود 1397/10/11
محمد قبایی سوق توسعه ی شاخص های چندمتغیره ی پایش خشکسالی کشاورزی در استان گلستان دکتری 1395/11/18
محمدامین قدرتی برآورد هدایت هیدرولیکی غیر اشباع به روش زهکش داخلی در مقایسه با دو روش توابع انتقالی و بعد فراکتالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
زهرا قربانی ارزیابی مدل Aqua Crop تحت مدیریت کم آبیاری ارقام جدید سیب زمینی در منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
نفیسه محمدیان تدین تبیین فرهنگ مدیریت و حفاظت از منابع آب در قرآن و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
فرهنگ مرادی بهینه سازی مصرف نیتروژن در زراعت سیب زمینی و اثر آن بر کمیت و کیفیت غده و کارایی مصرف آب کارشناسی ارشد 1393/04/21
سیدعلی مسیبی جاوید بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامتر های کیفی آب زیرزمینی در دشت همدان-بهار و ارتباط آن با خشکسالی کارشناسی ارشد 1398/09/30
عاطفه مهدوی نجف آبادی ارائه الگوی کشت بهینه متناسب با پارامترهای خاک و اقلیم مبتنی بر مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی دکتری 1396/11/21
رسول یوسفی ارزیابی تغییرات خصوصیات خاک ، بر اثر اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: اراضی و باغات شهرستان ملایر ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری قطره ای 2224377 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
بهره وری آب در کشاورزی 2224382 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
روش شناسی علوم و مهندسی 2224383 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی 2224274 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
آبیاری بارانی 2224354 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تبخیر و تعرق ونیاز آبی 2224345 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
زهکشی تکمیلی 2224364 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 2224167 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
آبیاری قطره ای 2224377 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
بهره وری آب در کشاورزی 2224382 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
روش شناسی علوم و مهندسی 2224383 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی 2224274 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آبیاری بارانی 2224354 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
تبخیر و تعرق ونیاز آبی 2224345 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
زهکشی تکمیلی 2224364 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 2224167 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آبیاری قطره ای 2224377 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3