اساتید دانشکده

سعید کریمی

سعید کریمی

سعید کریمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر اعتبارات بانکی بر عملکرد کسب و کارهای کشاورزی (مطالعه موردی:دامدارهای شهرستان کبودر آهنگ) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانهی دانشجویان کشاورزی دانشگاههای بلخ و سمنگان افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
تاثیر دانش، مهارت ها و شایستگی های کارآفرینانه بر قصدکارآفرینانه ی هنرجویان هنرستان های کشاورزی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
ارزیابی شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیل گر روستایی (مطالعه موردی استان های قم، مرکزی و همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
عوامل مؤثر بر اشتغال پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور (همدان، ایلام و لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در نظام صنفی کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/28
بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت و نوآوری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
فرزانه احمدی ملک بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت و نوآوری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
سپیده علیزمانی سردارابادی تاثیر دانش، مهارت ها و شایستگی های کارآفرینانه بر قصدکارآفرینانه ی هنرجویان هنرستان های کشاورزی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
احمد سلمان مکریت بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانهی دانشجویان کشاورزی دانشگاههای بلخ و سمنگان افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
فرشاد پرموزه عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از جنگل های شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
معصومه ترک ارزیابی شاخص های توسعه کارآفرینی گردش گری روستایی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
علی دلیری مقدم عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در نظام صنفی کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/28
پیام رضایی ارزیابی پایداری زیست محیطی کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
بهنوش ستوده نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به محیط تحصیلی و رابطه آن با انگیزه و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مریم شاهدوستی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه با عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
اعظم شیخی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک( مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
رامین طاهری شاخص های موثر بر تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا و رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
نسرین یعقوبی تحلیل راهبردی بازاریابی محصولات گلخانه ای شهرستان جیرفت (مطالعه موردی، محصول خیار و گوجه فرنگی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
نیلوفر کوثری ارزیابی مولفه های دانشگاه کارآفرین: مطالعه موردی در دانشگاه های غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
فاطمه لک عوامل مؤثر بر اشتغال پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور (همدان، ایلام و لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
فائزه محمدی نژاد ارزیابی شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیل گر روستایی (مطالعه موردی استان های قم، مرکزی و همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش تفکر خلاق فناورانه 2214269 2 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش های تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 2214328 3 01 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارآفرینی در کشاورزی پایدار 2214306 2 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارآفرینی و ایجادواحدهای جدید 2214282 2 01 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار 2214268 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نوآوری های پایدار و ارتباطات 2214305 2 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول برنامه ریزی ترویجی 2214027 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
پایداری و کار آفرینی فناورانه 2214277 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ترویج و توسعه کارآفذینی در کشاورزی 2214329 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی نشریات فنی و ترویجی 2214300 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فرصتهای کارآفرینی فناورانه کشاورزی 2214276 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربرد کامپیوتر 2214296 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کارورزی 1 2214307 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
پرورش تفکر خلاق فناورانه 2214269 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش های تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 2214328 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآفرینی در کشاورزی پایدار 2214306 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآفرینی و ایجادواحدهای جدید 2214282 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار 2214268 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نوآوری های پایدار و ارتباطات 2214305 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آشنایی با قوانین وخود اشتغالی وکارآفرینی 2223029 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2